admin Discussion started by admin 2 months ago
Har nå kjørt over 11000 km og her er trenden. Har stort sett ladet til 80%, noen ganger til 90%. Aldri til 100%