Ryddet litt opp på nettsiden

Available Files

No files uploaded.

admin Monday, 21 January 2019 15:46

Tidligere så hadde jeg flere grupper med andre elbilmerker. Jeg har tatt bort disse for å få mest fokus på model 3, som da også er navnet på nettsiden.

Nettsiden vil alltid være gratis og jeg vil ikke kreve noe abbonement av noe slag. Men det kan komme noe google reklame etter hvert, for kanskje å dekke noe av serverutgiftene.

Hilsen

Magne